Bắc Kạn

Du lịch cộng đồng tại Bắc Kạn

Bắc Kạn là tỉnh giàu tiềm năng du lịch bởi sự phong phú của tài nguyên thiên nhiên, di tích cách mạng, và nền văn hoá đậm đà bản sắc của 7 dân tộc cùng chung sống.

Pác Ngòi

Làng văn hóa du lịch cộng đồng Pác Ngòi thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kan. Nằm sát ngay bên Hồ Ba Bể và Vườn QG Ba Bể, đây là địa điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn để trải nghiệm văn hoá địa phương.