Pác Ngòi

Làng văn hóa du lịch cộng đồng Pác Ngòi thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kan. Đây là địa điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn ở Ba Bể.

Làng du lịch cộng đồng Pác Ngòi Ba Bể

Toàn xã hiện có hơn 50 cơ sở lưu trú, trong đó nhiều cơ sở đã nâng cấp, cải tạo chính nhà sàn của mình để kinh doanh dịch vụ homestay, vừa đáp ứng nhu cầu du khách, vừa giữ gìn được nét văn hóa truyền thống của người Tày.

Bến thuyền du lịch nhỏ gần bản Pác Ngòi

Đến nay xã đã thành lập được 08 đội văn nghệ hát Then, đàn Tính của người Tày và múa khèn của người Mông để biểu diễn phục vụ du khách.

Động Puông

Những hoạt động du lịch cộng đồng này không những giới thiệu, quảng bá văn hóa đặc sắc của dân tộc địa phương đến với du khách mà còn tạo công ăn việc làm cho người dân, đồng thời nâng cao nhận thức về du lịch đối với cộng đồng dân cư, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.