Du lịch cộng đồng

Trang thông tin du lịch cộng đồng Việt Nam

Du lịch cộng đồng hay du lịch sinh thái cộng đồng là loại hình du lịch do cộng đồng tổ chức, dựa vào thiên nhiên và văn hoá địa phương với mục tiêu bảo vệ môi trường.

Du lịch sinh thái cộng đồng nhấn mạnh vào cả ba yếu tố là môi trường, du lịchcộng đồng.